Pomoč

Splošno o registru

Centralni register oporok vodi Notarska Zbornica Slovenije. Delovanje registra urejajo Zakon o notariatu, Pravilnik o centralnem registru oporok in Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisov v centralni register oporok in izpisov iz centralnega registra oporok.

S pomočjo spletnih strani Centralnega registra oporok lahko oddate elektronsko vlogo za vpis ali izpis podatkov iz registra.

Za oddajo vlog potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in brskalnik Internet Explorer 6 ali novejši (zaradi varnosti priporočamo verzijo 7 ali novejšo) ter operacijski sistem Windows XP ali novejši.

Priporočamo, da pred uporabo Centralnega registra oporok namestite vrhnje kvalificirano digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA.

Kliknite za namestitev vrhnjega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA.

Namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Oddaja vloge za dostop do Centralnega registra oporok

Kontaktni podatki:

NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 439 25 70
Faks: (01) 434 02 47
e-pošta: info.nzs@siol.net

OBRAZCI ZA PISNO POSREDOVANJE ZAHTEV ZA VPIS V REGISTER

Obrazec za vpis podatkov v centralni register oporok MS Word (Word) PDF (PDF)
Obrazec za kasnejši vpis podatkov v centralni register oporok MS Word (Word) PDF (PDF)
Zahteva za vpis smrti v centralni register oporok MS Word (Word) PDF (PDF)
Zahteva za izpis podatkov iz centralnega registra oporok MS Word (Word) PDF (PDF)
Zahteva za izpis podatkov iz centralnega registra oporok na zahtevo oporočitelja MS Word (Word) PDF (PDF)

 

Notariat Center za pravno informatiko in svetovanje