Pomoč

Namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Splošno

Ker brskalniki še nimajo privzeto vgrajene komponente za elektronsko podpisovanje, jo morate namestiti, da boste lahko elektronsko podpisovali dokumente. Komponento namestite le pri prvi uporabi. Glede na možnosti, ki jih boste izbrali ob namestitvi, bo morda treba postopek ponoviti, ko bo na voljo nova verzija komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov. Če boste sledili spodnjim navodilom, se bo komponenta namestila tako, da bodo nadgradnje na novo verzijo komponente avtomatske.

Spletna stran za namestitev in preverjanje delovanja komponente za elektronsko podpisovanje

Tehnične zahteve

Komponenta za elektronsko podpisovanje deluje z operacijskimi sistemi Windows in brskalnikom Internet Explorer 7 ali novejšim.

Uporabo starejših verzij brskalnika Internet Explorer odsvetujemo zaradi povečanega varnostnega tveganja. Če še nimate nameščene zadnje verzije brskalnika Internet Explorer, priporočamo, da ga namestite.

Varnost

Zaradi varne uporabe komponente in spletnih strani priporočamo, da namestite korensko digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA.

Če še nimate nameščenega korenskega potrdila SIGEN-CA, ga namestite na spletnih straneh overitelja SIGEN-CA: Korensko potrdilo SIGEN-CA.

Komponenta za elektronsko podpisovanje dokumentov je podpisana z varnim elektronskim podpisom in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom družbe "CEPRIS". Zato je zaščitena pred nepooblaščenim spreminjanjem, digitalno potrdilo pa hkrati zagotavlja, da je možno preveriti identiteto izdajatelja komponente.

Kazalo

Navodila za slovensko različico brskalnika Internet Explorer,  Windows XP

Navodila za angleško različico brskalnika Internet Explorer, Windows XP

 

Navodila za slovensko različico brskalnika Internet Explorer,  Windows XP

Avtomatska namestitev se začne pri oddajanju vloge za vpis/izpis iz registra.

Nad spletno stranjo se v brskalniku prikaže rumen trak, kot prikazuje naslednja slika:

Rumeni trak za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Kliknite na trak z levim gumbom miške. Odpre se meni z možnostmi, kot prikazuje spodnja slika:

Meni rumenega traku za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Izberite možnost "Install ActiveX Control", tako da kliknete nanjo z levim gumbom miške.

Da bi se lahko namestila komponenta za elektronsko podpisovanje dokumentov, se mora spletna stran osvežiti, zato se prikaže okno z opozorilom, kot prikazuje naslednja slika:

Opozorilo za ponovno nalaganje spletne strani

Izberite možnost "Poskusi znova", tako da kliknete na gumb z napisom "Poskusi znova" z levim gumbom miške.

Ko se stran ponovno odpre, se prikaže varnostno opozorilo, kot to prikazuje spodnja slika:

Varnostno opozorilo namestitve ActiveX komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Komponenta za elektronsko podpisovanje je elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom podjetja, ki jo je izdelalo ("CEPRIS"), kar je v opozorilnem oknu izpisano kot "Publisher: CEPRIS".

Izberite možnost "Več možnosti" tako, da z levim gumbom miške kliknete na gumb levo od napisa "Več možnosti", kot prikazuje zgornja slika.

Odprejo se možnosti namestitve, kot prikazuje naslednja slika:

Potrditev namestitve komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Najprej vključite možnost "Vedno namesti programsko opremo CEPRIS" in sicer tako, da z levim gumbom miške kliknete na okrogel gumb ob napisu "Vedno namesti programsko opremo CEPRIS", kot prikazuje zgornja slika ob oznaki 1.

Izberite gumb "Namesti", tako da z levim gumbom miške kliknite na gumb z napisom "Namesti", kot je na zgornji sliki označeno s številko 2. S tem boste sprožili namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov.

Po uspešni namestitvi se bo ponovno odprla spletna stran in lahko boste elektronsko podpisali dokumente.

 

Navodila za angleško različico brskalnika Internet Explorer, Windows XP

Avtomatska namestitev se začne pri oddajanju vloge za vpis/izpis iz registra.

Nad spletno stranjo se v brskalniku prikaže rumen trak, kot prikazuje naslednja slika:

Rumeni trak za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Kliknite na trak z levim gumbom miške. Odpre se meni z možnostmi, kot prikazuje spodnja slika:

Meni rumenega traku za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Izberite možnost "Install ActiveX Control", tako da kliknete nanjo z levim gumbom miške.

Da bi se lahko namestila komponenta za elektronsko podpisovanje dokumentov, se mora spletna stran osvežiti, zato se prikaže okno z opozorilom, kot prikazuje naslednja slika:

Opozorilo za ponovno nalaganje spletne strani

Izberite možnost "Retry", tako da kliknete na gumb z napisom "Retry" z levim gumbom miške.

Ko se stran ponovno odpre, se prikaže varnostno opozorilo, kot to prikazuje spodnja slika:

Varnostno opozorilo namestitve ActiveX komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Komponenta za elektronsko podpisovanje je elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom podjetja, ki jo je izdelalo ("CEPRIS"), kar je v opozorilnem oknu izpisano kot "Publisher: CEPRIS".

Izberite možnost "More options" tako, da z levim gumbom miške kliknete na gumb levo od napisa "More options", kot prikazuje zgornja slika.

Odprejo se možnosti namestitve, kot prikazuje naslednja slika:

Potrditev namestitve komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov

Najprej vključite možnost "Always install software from CEPRIS" in sicer tako, da z levim gumbom miške kliknete na okrogel gumb ob napisu "Always install software from CEPRIS", kot prikazuje zgornja slika ob oznaki 1.

Izberite gumb "Install", tako da z levim gumbom miške kliknite na gumb z napisom "Install", kot je na zgornji sliki označeno s številko 2. S tem boste sprožili namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov.

Po uspešni namestitvi se bo ponovno odprla spletna stran in lahko boste elektronsko podpisali dokumente.

Notariat Center za pravno informatiko in svetovanje