Pomoč

Vloga za dostop do Centralnega registra oporok

Splošno

Uporabnik, ki želi vlagati elektronske zahtevke za vpis in izpis podatkov Centralnega registra oporok, vloži elektronsko vlogo za dostop do registra.

Podatki na vlogi

V vlogi uporabnik navede naslednje podatke:

  • Davčna številka pravne oz. fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke za vpis in izpis podatkov.
  • Naziv pravne oziroma ime in priimek fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke.
  • Vrsta pravne oziroma fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke (npr. notar, odvetnik, sodišče).
  • Ulica sedeža pravne oz. ulica fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke.
  • Hišna številka sedeža pravne oziroma hišna številka fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke.
  • Poštna številka sedeža pravne oziroma poštna številka fizične osebe, v imenu katere želi vlagati zahtevke.
  • Ime uporabnika, ki bo vlagal zahtevke.
  • Priimek uporabnika, ki bo vlagal zahtevke.
  • Elektronska pošta uporabnika, ki bo vlagal zahtevke.

Vsi podatki razen elektronske pošte se vpisujejo z velikimi tiskanimi črkami. Če pri vpisu podatkov uporabljamo male črke, jih elektronski obrazec avtomatsko pretvori v velike.

Odpiranje obrazca za oddajo vloge za elektronski dostop do Centralnega registra oporok

V izbirnem meniju na levi strani izberite možnost "Dostop do registra". Če ta možnost v meniju ni na voljo, ste že prijavljeni v Centralni register oporok. Vloge ne morete oddati v imeni drugega uporabnika, saj mora bodoči uporabnik pri oddaji vloge za dostop uporabiti svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

Uporaba obrazca za oddajo vloge za elektronski dostop do Centralnega registra oporok

Na prvi strani vloge za elektronski dostop do Centralnega registra oporok vpišite davčno številko notarja, odvetnika ali sodišča, v imenu katerega boste oddajali vloge. Davčno številko lahko vpišete tudi v obliki identifikatorja za DDV, torej s predpono "SI".

Nato kliknite na gumb "Naprej".

Če je upravičenec že pošiljal zahtevke za vpis ali izpis iz registra ali če že ima odobrenega uporabnika za elektronski dostop do registra, so v obrazcu že izpisani podatki o upravičencu, ki jih ne morete spreminjati. V tem primeru le preverite oz. vpišite svoje osebne podatke (ime, priimek ter naslov elektronske pošte).

Na tej strani obrazca davčne številke ne morete več spreminjati. Če je napačna, ponovno izberite možnost "Dostop do registra" v meniju.

Vpišite podatke o upravičencu in uporabniku, če le-ti še niso vpisani.

Vpišite naziv upravičenca (npr. ime in priimek notarja), izberite vrsto upravičenca (npr. notar), vpišite ulico, hišno številko, poštno številko ter pošto upravičenca.

Preverite vpisano vaše osebno ime, ki je bilo avtomatsko prepisano iz vašega kvalificiranega digitalnega potrdila in ga popravite, če je to potrebno.

Preverite vpisan vaš priimek, ki je bil avtomatsko prepisan iz vašega kvalificiranega digitalnega potrdila in ga popravite, če je to potrebno.

Vpišite naslov vaše elektronske pošte. Ta se uporablja pri pošiljanju obvestil iz registra (npr. obvestila o opravljenem vpisu v register).

Preverite podatke in kliknite gumb "Končaj".

 

Notariat Center za pravno informatiko in svetovanje